Contributie achterstand uitgelicht over 4 seizoenen.

In Seizoen 2019-2020 heeft UwContributie samen met de penningmeester en de vereniging, het ledenbestand en contributie inning onder de loep genomen.
Dat neemt in het begin behoorlijk wat tijd in beslag voordat je een en ander in kaart hebt gebracht.
Toen er meer duidelijkheid was konden we maatregelen nemen zodat contributie achterstand vermindert werd.

Na het eerste seizoen was de contributie achterstand al meer dan tot de helft vermindert.
Daarna was en is het een kwestie van doorgaan.
Waardoor er nu uiteindelijk nog maar 4.1% openstaat aan contributie achterstand ten opzichte van begin juli 2019!