Betrokken en leidinggevend zijn bij een vereniging geeft voldoening, maar kan daarnaast ook gecompliceerd,
stressvol en tijdrovend zijn.
Je wil de taken die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de vereniging op een zo’n efficiënt mogelijk
manier uitvoeren of aansturen.

In de praktijk zie je dat veel bestuursleden, soms noodgedwongen, te veel taken op zich nemen.
Noodgedwongen omdat steeds minder mensen zich verantwoordelijk voelen om een vrijwilligerstaak op te pakken.
Waardoor het bestuurslid zich extra verantwoordelijk voelt en daardoor te veel dingen zelf oppakt.
 
Wat een oplossing zou kunnen zijn is omvangrijke taken opsplitsen.
Bijvoorbeeld het penningmeesterschap.
UwContributie staat naast de penningmeester.
Neemt de volledige contributie inning en opvolging van hem over en voert regelmatig controles uit over bestaande gegevens.
De penningmeester zelf heeft dan alle tijd om overig financiën te beheren.
Samen ontstaat er een financieel gezonde vereniging.

Wij geloven dat een financiële gezonde vereniging de vereniging tot leven brengt.
Het genereert meer betrokkenheid, vrijwilligers en activiteit.
Een gezonde vereniging creëer je niet alleen maar samen, met elkaar!