Contributie wordt niet betaald. Wat kan je als vereniging doen?

Een snelle oplossing zou in eerste instantie een financiële blokkade kunnen zijn.
De vereniging kan zelf in Sportlink een financiële blokkade voor het spelelement activeren.
Dat houdt in dat het lid dat geen contributie betaald niet meer deel kan nemen aan wedstrijden.
Hij wordt dan direct geconfronteerd met het feit dat hij nog contributie moet betalen.

Niet betalen is immers niet spelen.

In de praktijk blijkt dat deze oplossing minder effect heeft.
Trainers en leiders zijn vaak niet op de hoogte van de contributie achterstand.
Ondanks dat ze de speler niet officieel op kunnen stellen kan hij wel mee spelen.
Het lid traint en voetbalt dan dus nog steeds.
De contributie achterstand wordt nu niet opgelost.

Het zou zelfs kunnen zijn dat wanneer het lid hier vaker mee geconfronteerd wordt, hij naar een andere vereniging vertrekt om openheid over zijn financiële situatie te vermijden.
Het lid kan wel overgeschreven worden naar een andere vereniging maar staat de blokkade nog op zijn naam dan kan hij ook daar niet deelnemen aan wedstrijden totdat de financiële kwestie opgelost is bij zijn vorige vereniging.

Voor hem dus uiteindelijk geen verbetering of oplossing en als vereniging bent u een lid kwijt.

Op de lange termijn kan u beter proberen te achterhalen wat de oorzaak is waarom contributie niet betaald wordt, waardoor zowel het lid als de vereniging beiden geholpen zijn.
Contributie niet betalen kan komen door verschillende omstandigheden of gebeurtenissen.
Het is wenselijk om dit zo snel mogelijk te achterhalen om te voorkomen dat contributie achterstand hoog oploopt.
Maar dat is niet altijd eenvoudig.
Mensen schamen zich voor hun financiële situatie, durven niet om hulp te vragen of weten niet welke mogelijkheden er zijn, waardoor ze niet reageren wanneer er contact gezocht wordt.
Uiteraard kost dit veel tijd en moeite.
Een taak dat, ook i.v.m. privacy redenen, vaak maar bij 1 persoon terecht komt.
Volhouden en op verschillende manieren blijven proberen het lid te benaderen is de enige manier om contact te krijgen.
Mocht dat uiteindelijk gelukt zijn dan kan er naar gelang de hoogte van de achterstand een betalingsregeling afgesproken worden.
Deze afspraak zal uiteraard gemonitord moeten worden zodat alles ook daadwerkelijk betaald wordt en het lid en de vereniging samen weer verder kunnen.

Vindt u dit vervelend om te doen, heeft u niet genoeg tijd of weet u niet de juiste benadering voor dit soort gevallen dan zou u de hulp van UwContributie in kunnen schakelen.
Door onze jarenlange ervaring vinden wij snel een oplossing met bijbehorende betalingen.

Dus u kan als vereniging zeker wel snel in actie komen om een contributie achterstand tegen te gaan door een financiële blokkade in te stellen

Tevens zou u kunnen achterhalen wat de reden is waarom er geen contributie betaald wordt zodat er een oplossing gevonden kan worden zodat het in de toekomst wel goed gaat.

Daarnaast zou u hulp in kunnen schakelen van UwContributie om uw vereniging financieel gezond te maken.