Wanneer contributie achterstand terugloopt dan loopt het ledenaantal met contributie achterstand ook automatisch terug.

Dat klopt, echter kan daar soms wel enig verschil in zitten.

Eén voorbeeld zijn bank/kas betalingen.
Leden die geen automatische machtiging afgegeven hebben en zelf de contributie overmaken kunnen dat
nog wel eens “vergeten”.
Aantallen lopen dan na een contributie inning snel omhoog.
Waardoor het noodzakelijk is om deze betalingen ook ze snel mogelijk te incasseren.

Een ander voorbeeld zijn de contributie verzoeken voor het Jeugdsportfonds, deze worden in Sportlink gezet.
Het leden aantal gaat dan tijdelijk ook omhoog.
Wanneer deze betalingen uitgekeerd zijn, zakt dat leden aantal natuurlijk ook.

De uiteindelijke doelstelling is om het ledenaantal met een contributie achterstand zo laag mogelijk te houden.
In dit geval staan er 5 leden met openstaande contributie in Sportlink, dat is 0.6% van het totale ledenaantal van deze vereniging.